Outsourca din ekonomi- och lönehantering

Ekonomi är ett stort område som bland annat omfattar löpande bokföring och lönehantering. I ekonomihanteringen ligger en hel del administrativt arbete som tar mycket tid. Det är därför smart att lägga företagets ekonomi hos någon som vet hur man gör. Lön är i många fall den största kostnaden i företaget och det är därför otroligt viktigt att löneredovisningen blir rätt. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som sköter din redovisning innebär att du får en kvalificerad konsult som alltid är uppdaterad och väl insatt i rådande lagar och regler som gäller för din verksamhet. Auktorisationen betyder att din ekonomi- och lönehantering vilar i trygga händer.

Många outsourcar sin ekonomi

Att outsourca företagets ekonomiavdelning har blivit allt vanligare och för många företag ligger hela ekonomifunktionen outsourcad hos en redovisningsbyrå. Eftersom en Auktoriserad Redovisningskonsult har garanterad erfarenhet och gedigen kunskap inom ekonomi så är det vanligt att företag också väljer att lägga hantering av lön hos konsulten. På så vis finns all ekonomi- och lönehantering samlat på ett ställe. Det ger också möjlighet till mer värdefull rådgivning som en konsult kan förmedla till företaget som en naturlig del i uppdraget.

Lönehantering är viktigt

Lön är ofta en stor kostnad i företaget och det är viktigt att lönen till den anställda blir rätt. I tjänsteföretag är personalen företagets viktigaste resurs och hela företagets affär bygger på den kompetens man har att erbjuda. Här blir det därför extra viktigt att det blir rätt med den anställdes lön. Om lönen blir fel riskerar företaget stort missnöje bland de anställda och det kan även medföra negativa framtida konsekvenser då bland annat pensionsberäkningar kan bli felaktiga. Inom området lönehantering är det mycket att tänka på, allt från vad som gäller vid en sjukskrivning till olika löneförmåner. Utan goda kunskaper om lön är det svårt att hantera denna viktiga kostnadspost enligt gällande lagar och regler. Därför är det extra viktigt att ta hjälp av någon som har goda kunskaper om lönehantering.

Senaste nytt